You are currently viewing За новата „класова борба“ и безпощадния автократ, който чака момента си

За новата „класова борба“ и безпощадния автократ, който чака момента си

Все повече се чуват оплаквания от всякъде, че „няма хора“ или че „не им се работи“…

Нуждата от работници в производството е особено голяма, а нивото на кандидатите е все по-изоставащо от нарастващите изисквания.

Така стигаме до момента: „Те са неграмотни и затова няма как да получават по-висока заплата“, като работните места биват заместени от автоматизация и роботизация, когато разходите за труд пораснат твърде много.

###

Ситуацията става:

Защо да са „работещи бедни“ като могат да са „неработещи бедни“?

За съжаление, все повече ще отпадат от пазара на труда като жертва на високите технологии.

До един критичен момент…

Тогава ще се наложи преосмисляне на „Капитализма“ и структурата на обществото.

Една от идеите на автоматизацията, роботизацията и прочее неща е да ни освобождават от нуждата да работим, но днес „освободените“ не само не са свободни, ами биват третирани като „ненужни“.

Така че в момента се формира нова класова борба… Между една широка маса от изоставащи технологично и една компактна маса висококвалифицирани, които черпят по-голямата част от облагите на „Прогреса“.

Т.е. борбата вече не е „Богати срещу бедни“, ами е „Грамотни срещу неграмотни“.

Всъщност, положението винаги е било такова, но в един по-индиректен, по-завоалиран вид.

###

Така че тепърва ще има социални вълнения и Капитализма тепърва ще еволюира, така-щото да се преразпределят по-справедливо плодовете на „технологичния капитал“.

Естествено, историята се римува и някои отново ще се изкушат да залитнат в антихуманен комунизъм под знамето на високите технологии и трансхуманизма.

Значителната разлика тук е, че ще имаме за автократ студени алгоритми, които да „разпределят порциите“, да решават какво е справедливо и да следят за „порядъчно поведение“ до петия знак след запетаята…

Това е значително по-опасно от „сталинисткия чиновник“ на 20 век и ще нанесе огромни поражения, които ще се поправят столетия наред.

###

Всъщност „Ерата на Алгоритмите“, в която навлизаме, някой ден ще бъде сравнявана само с „Тъмните Векове“ от попкултурата, поради неразумието, с което ще ги използваме.

Не случайно някои брилятни умове вече апелират, че както докторите полагат „Хипократова клетва“, то същата отговорност трябва да се търси и от програмистите, ако не и по-голяма.

Но много сме далеч от подобно разбиране… И много „атомни бомби“ ще бъдат пуснати, преди да разберем как се борави правилно с мощта, която имаме в ръцете си.

Все пак медицина се е практикувала хилядолетия, за да се постигне висока етика, точно защото е напълно осъзнато колко би могла да вреди.

Вашият коментар