You are currently viewing И чак после слънцата

И чак после слънцата

Да бъде хаос. Да бъде.
От него се ражда душата,
която за ред жадува.

Да бъде мрак. Да бъде.
За да видим и светлинката,
която срамежливо танцува

Да бъде буря. Да бъде.
Ако не ни отвява сърцата,
Оня горе ни откупува

Да бъде трудно. Да бъде.
Така лесна ни е съдбата
и не питат колко струва

Да бъде лъжата. Да бъде.
За да усетим от нея самата,
че боли човек сам да пътува

Да бъде страха. Да бъде.
Та да помъдрее главата,
кой да слуша и кой да чува

Да бъде смъртта. Да бъде.
Та да имат край нещата,
които бичуват телата.

Когато е най-тъмно…

Първо изгрява зорницата!

И чак после слънцата.

Вашият коментар