You are currently viewing Интернет мислител

Интернет мислител

Из ширините на познатата вселена
все тежки курсове насам-натам…
Проблеми да решава му е в гена –
философ, мислител е голям!

Върти се на диванчето пикливо
и води тежки спорове по Интернета;
А в края на деня с чувството бодливо
се сеща как зимата се топлеше с паркета.

Саше Вучков, 2016

Вашият коментар