You are currently viewing И замириса на чушки…

И замириса на чушки…

И замириса на чушки,
сякаш от гръмнали пушки…
Заслужен салют!
Поело е лятото
по вечния път…

Вашият коментар