You are currently viewing Знаете ли

Знаете ли

Знаете ли,

Ще дойде време
да си спомняме с
умиление за дните,
в които се борехме
да си постигнем
мечтите.

Ще дойде време,
в което ще сме
способни на всичко,
но пак ще търсим
приключения.

Ще дойде време
да си поискаме
Живота обратно
без да го получим.

Когато дойде
това време –
нека помним…

всичко.

Защото имахме
само един опит…

И се справихме

добре

.

Вашият коментар