You are currently viewing Интересна формула

Интересна формула

Графиката показва какво става, ако не си мърдаш дупарата за нищо и какво става, ако полагаш ежедневно минимални усилия да си по-добър в нещо.

Това е и моята тайна да мога да програмирам с няколко езика, да пиша есета, реклами, да използвам добре десетки сложни програми и т.н.

Често самия факт, че се опитваш отново и отново да постигнеш някаква цел е достатъчен, за да добавиш тази милимунка зад десетичната запетая.

Да не говорим какво става. ако прочиташ 4-5 страници на ден, описващи добрите практики…

А още по-добрата новина е, че „Законът за сеитбата и жътвата“ ви гарантира, че малките усилия ще донесат големи резултати.

Един камион семе дава един хамбар реколта…

Природата така е устроена.

Вашият коментар