You are currently viewing За храмът на образованието

За храмът на образованието

„Библиотеката е храмът на образованието и то – образованието, е освободило повече хора, отколкото всичките войни в историята.“

Карл Роуан

На български език не може да се долови пълния смисъл на цитата, тъй като английският език е от друго езиково семейство.

В английския език думата „Library“ (либрари, библиотека) произлиза от латинското „Liber“ (либер). Тази дума има различни значения в зависимост от контекста. Веднъж може да означава „книга“, а друг път „свобода“.

Може да се използва и като съкратен вариант на фразата Liber Pater (Свободния Баща), който е древноримския бог на виното, плодородието и свободата. В древногръцкия носи името Дионис.

В този ред на мисли, английските думи „Library“, „Liberty“ (либерти, свобода) и Liberate (либерейт, освобождавам) имат общ латински корен.

Така че цитата, перифразиран на български в юдео-християнски вариант, би звучало нещо като:

„Библиотеката е храмът на истината и тя, истината, е освободила повече хора, отколкото всички войни в историята“

(Защото за какво човек се образова в библиотеката, ако не за да се освободи от заблудите и невежеството, които го държат изкъсо. Т.е. ако не за да познае истината и как тя му служи в живота.)

Вашият коментар