You are currently viewing Чувствал ли си

Чувствал ли си

Чувствал ли си някой път
как върти се без да спре светът?
Усещал ли си с цялата си плът,
че всичко покрай теб минава?
Че си сам, потъваш в забрава?

Един единствен миг
и живота ти – отекващ вик,
във въздуха размятан плик,
и пухтенето на зимните виелици
привикват безпощадно
на участта ти всички пленници

Бавно те яде – по малко всеки ден и нощ!
Бориш се, олекваш, а тя набира мощ..
И пориви на ветрове отнасят плахото ти „Помощ!“
до прозореца на следващите жертви
сякаш вече платили са куверти

Чувствал ли си някой път
как върти се без да спре светът?
Усещал ли си с цялата си плът,
че всичко покрай теб минава –
само белегът след болката остава.

Саше Вучков, 2010 г.

Вашият коментар