Песен за София

Съдбите ни отново се преплитатщом за миг илюзиите се срутят и тихите й думи ни оплитатда търсим смисъла в пътят; Едни намират там живота сладък,а други цяла вечност се озъртат. Но няма време…

Continue ReadingПесен за София
Read more about the article Сентенция
Champions team

Сентенция

Обичам трепета преди победата;Отричам съдбата, угнетената;Стискам зъби и изчаквам - Хищник съм,първо мисля, после бачкамГледам небето, ровя в земята;Не ме е грижа как се играе играта; Да се снижа не…

Continue ReadingСентенция

Интернет мислител

Из ширините на познатата вселенавсе тежки курсове насам-натам...Проблеми да решава му е в гена -философ, мислител е голям! Върти се на диванчето пикливои води тежки спорове по Интернета;А в края…

Continue ReadingИнтернет мислител