You are currently viewing Благословени

Благословени

Ако удариш дъното – помни,
че падналите можем и
да сме благословени…

Да виждаме в тъмното
как огънят пламти

И осветява ярко пътят ни
дори в светли дни

Помни…

Тя, битката, едва започва
и макар да те съсипва и руши

Не се предавай, не унивай,
с гняв и ярост се бори!

Помни…

Падналите също можем
да сме все така добри…
Да сме обръснати,
културни и
с усмихнати очи…

Но ние сме благословени,
изначално променени
да виждаме как светят
в тъмното…

Дори и силуетите, които ни
бичуваха на дъното.

Така че носим няква…
отговорност

Да парим плявата…
Да пазим зърното.

Вашият коментар