Обичам трепета преди победата;
Отричам съдбата, угнетената;
Стискам зъби и изчаквам –

Хищник съм,
първо мисля, после бачкам

Гледам небето, ровя в земята;
Не ме е грижа как се играе играта;

Да се снижа не мога –
самолет съм в турболенция!
Или гръмвам, или съм при Бога;

Запомния тази сентенция…