Летиш, а времето не спира;
Пълзиш, земята те подпира;

Мълчиш, кой ще те послуша;
Крещиш, дошло ти е до гуша;