You are currently viewing Добре дошли

Добре дошли

Добре дошли в грехът –
град на разбитите мечти;
Добре дошли в градът –
за грехове ще палим свещи,
ще се молим, ще се пазим
от горещи срещи

Все на масата ще има лек…
По-изгарящ и от бликащите спомени;
И бол салфетки, тъй напомнящи
за гладко бягство и винетки

Довиждане, елате пак!
Дори и да сте в найлонов сак…

Саше Вучков, 2008 г.

Вашият коментар